Product ID S714490
Vector name pLightSwitch_Prom
Gene symbol
Insert length 1467
Restriction pair MLU1BGL2
NOTE The sequence below is sequence from the reference human genome. The actual cloned fragment may contain SNPs or other naturally occurring sequence variants.
Sequence
GCTCATACCTATACTCCCAGCCCTTTGAGAAGACAAGGTGGGAAGATTGCTTGAGACTGG
GAGTTCGAGGGCAGCCTGGACAACATAGTGAGATTCCATCTCTACAAAAAGTAAAAAAAA
AAAAAAAAACATAGCTGGGCATGGTGTTGTGCACCTACAATCTCAGCTACTTGGGAGGCT
GAGGTGGGAGGACAGCTTAAGCCCAGAAGTTCAAGGCTGCAGTGAGCTATGATAGTGCCA
CTGCACTTCAGCCTGGGCAACAGAGCAAGACCCTGTCGTTTAAAAAAAAAAATGAGGACA
AAAATTGGAAGTTGAAGATATTTTGGCCATTAATTTAATCGTTTATTTAACCTGGGAGAA
AAACTGCCACTGTTTTATTTTAGAGCAATGCTTCCACATGGCAACACGTTCAATTGCGTT
TTTCCCAAACCATGTTACTTTCCAAACGATTACAAGTAGTCGCGAAGGGTGGTCACACTT
TACAAAAAGTGTAATTAAATTATAGAGTCGGCTACATCTCAGTCACTGGCCCATTCCTGG
TCAACTGACAAGTAGCTGTGGTGGCTTCTAGTAGCTTGTTACAAGTCATCAAGTCAGTAT
GAGTGTTGGGGGATGGAAGCTATTGAAAACGGTGCTGACGGCCCAAGGAGTAGCAAACTG
TCTCATGAACCGTCCTGAGCCGACTCAGTAAGGACTCAATAGAGAAGGACACTTCATTTA
CTTCCCTGACAACTGCAATAAAGAGGTTTTAGAGCTCGCTGAGGGATGCTGCCTGGGCAA
GGGAAATAAATGTGTTGTAACATGAAACGGTCCCAATCAAGCAAGTCGGGGCCCTCTCGC
TGTCGCCGACAGTCCAGAGCAAGGAAGTACACAGCAGTCCTGAACCTCAGTTTTCTGCAA
ACCAGAGGCTTGCCACTGAGCCTATGTGACCCGAAAGCTGCAGAAAGGAGAGGCTGTGCC
CGGCACACGGAGGCCGCCTCGCCAGCCTGTGCTCCCGACCCTGCGCCTGCCGCCCCGGAC
TCACCTGGCCCGGGGCCCTGCGGGTCCTTCAGCTGAGCCTTGAACCGCACGCCCGTGAGC
TCTTCTTTGCGGGCGCGCTTGGCTGCACCCGCGGAGGAAGCCGCGCCGTCCTGGCCGCCC
GAGGCCTTCCTCTTGGGGACCCCCATGGCCGAGAGGGCGGAAGCGCGACGGAAACGACAC
ACCTGAGGGGACCCGGCAGGAGCACTGGCACAGACAGCAGACACGCGCTTCAGGCCCACA
TGGCGCAGGAAGAGGCGGGGCTGGCGGAAGAGGCGGGGCTGGCGGAAGAGGCGGGGCTCG
GGGAAAGGCCGGCGGAAGGGGCCGACCCGCGCGAGGCTGGGACCGGCGGAAGGGGCGTGG
CCTGCAGAAGGGGCGGGGCGATAGGGATCCAGAGTCTTGGGGATCCAGAGTCTTGGGGCT
CCATGTGAGTTTGCTGTACCGGTTGTC