Product ID S714583
Vector name pLightSwitch_Prom
Gene symbol LDLR
Insert length 1192
Restriction pair MLU1BGL2
NOTE The sequence below is sequence from the reference human genome. The actual cloned fragment may contain SNPs or other naturally occurring sequence variants.
Sequence
ATCCTGCTGAGAGGTTAGCACTGCCTGCCAAAGTCAGTTTGCAAAATCCCAGAGAAATCC
AGCTTATTCCTGGGGGAACCGCCAAGACTGCCCAGCCCTGTGTGGGGTTCAGGCAAGTTT
CTCACATGTGCCTTTTTGGCAAGAGGCCTCTGGCAACCCCATGAGTCCCCAAAGAGACTC
AATTCTAAAAGTTGGTCTCCACCAGCTCTCTGTGGCTTAGGGGTTCAAGTTCAACTGTGA
AAGCCCTGTTTTGTTTTGATTTTGCTTTGAGGGAGAGGAAACCGCCCTTCTGTTTGTTCA
ACTCCTTCTCCTAAGGGGAGAAATCAATATTTACGTCCAGACTCCAGGTATCCGTACAAT
TGATTTTTCAGATGTTTATACTCAGCCAAAGGCGGGATCCCACAAAACAAAAAATATTTT
TTTGGCTGTACTTTTGTGAAGATTTTATTTAAATTCCTGATTGATCAGTGTCTATTAGGT
GATTTGGAATAACAATGTAAAAACAATATACAACGAAAGGAAGCTAAAAATCTATACACA
ATTCCTAGAAAGGAAAAGGCAAATATAGAAAGTGGCGGAAGTTCCCAACATTTTTAGTGT
TTTCCTTTTGAGGCAGAGAGGACAATGGCATTAGGCTATTGGAGGATCTTGAAAGGCTGT
TGTTATCCTTCTGTGGACAACAACAGCAAAATGTTAACAGTTAAACATCGAGAAATTTCA
GGAGGATCTTTCAGAAGATGCGTTTCCAATTTTGAGGGGGCGTCAGCTCTTCACCGGAGA
CCCAAATACAACAAATCAAGTCGCCTGCCCTGGCGACACTTTCGAAGGACTGGAGTGGGA
ATCAGAGCTTCACGGGTTAAAAAGCCGATGTCACATCGGCCGTTCGAAACTCCTCCTCTT
GCAGTGAGGTGAAGACATTTGAAAATCACCCCACTGCAAACTCCTCCCCCTGCTAGAAAC
CTCACATTGAAATGCTGTAAATGACGTGGGCCCCGAGTGCAATCGCGGGAAGCCAGGGTT
TCCAGCTAGGACACAGCAGGTCGTGATCCGGGTCGGGACACTGCCTGGCAGAGGCTGCGA
GCATGGGGCCCTGGGGCTGGAAATTGCGCTGGACCGTCGCCTTGCTCCTCGCCGCGGCGG
GGACTGCAGGTAAGGCTTGCTCCAGGCGCCAGAATAGGTTGAGAGGGAGCCC