Product ID S714637
Vector name pLightSwitch_Prom
Gene symbol C1orf151
Insert length 1171
Restriction pair MLU1BGL2
NOTE The sequence below is sequence from the reference human genome. The actual cloned fragment may contain SNPs or other naturally occurring sequence variants.
Sequence
TTAAACAGCTGGCAGAGAAAAGGCAGCCCTGGAGGAAACCAACAGACAACAGCAGATGGG
GAGAAGAGGAAAGAGTGGCGTTACCGGGAGTGAAACGAATAGAGGAGCCAGGGAGGATCA
GAGGGAGGGAAAATTGTGTGGAATGCGGTACAGAGGTCAGAAAAGAGTCCATTTGATTTG
GCGGTAGGTAATCTTTCCCAGAGCAGTTTCGGTGTTAGTGGTTCAGGCGGGAATTCCAAT
GCAAGAAACCAGTGAACGAATGAGAGAGTGAGTAGGGAAAGTGAAGGTGAGTACGTTAAT
GAATGAATAAATCAAGTCTGTACCCTCTCTTGCCCGGGGGATTTCCAGGGCCAATGTCGC
ACTTTGGTGAGGAGGAAAGGCCTGGTCACGGCTTGGGGTGACGCCTAGGAAACTGTCAGC
CTCGCAAACCCATAGGCGCAGCCCCAAGGTCAGGGTCACCTCGAGCCTCCAGACAACTCG
TCACCTTGACGACCAACTGAAAAAACCGGAAGGGATGGAAGCAGCGGATCATCTCGCGAT
ATCTGGAGCGTCTGCGCCTGCCTTCCTGACCTGGGACTTGTTTCCAGCTCTCGCGAGACT
TTCAGGGGTCGGAGCGCGGGGGCCGGCCGAGAGGAAAGCTGGAGGCGCGGGTGGGGAACA
TGTCTGAGTCGGAGCTCGGCAGGAAGTGGGACCGGTGTCTGGCGGATGCGGTCGTGAAGA
TAGGTAAGGGGCTTTTCGCCCCAGCAGGCCCGGCCGGTGCAGAGCTGCTGGCTCCAGGCT
GCGCTGCCCAGGAGGAAGGAAGGGAAGCCCCACGGGAGGTCAGGCCTCTCGGCCTTTTCC
GGCCCCTCCGGCCAGGGCGAGCCGCCCGGGCCCCGGCGGGAGGTCACTCGGGCGGCGGGC
ACAGACCCGAGGAGCCGGAGCAGCAGCCCGGGTGCGGGGTGGAGTTGCAGCCCGGAGGAG
GTGGTCGGGGTTGGCAGGTGGCAGGAGAGTCGCAGAGCTCTTGAGTGGAAGACAGTGTCG
GGGCACACCCTCGTGCCGGAGCCGCGGGGTTCTCCTCCCGGGTGGTGCATTCCCCGGCAC
GCGGCGGGGAACCGGCTCAGGAGGCCACGCTGCTCCCCGGCGGAAACCAAAGTGCCTTCT
GGAGAAGGTCACCTGGAGCATTTCATAGACA