Product ID S714864
Vector name pLightSwitch_Prom
Gene symbol RNASE2
Insert length 1009
Restriction pair MLU1BGL2
NOTE The sequence below is sequence from the reference human genome. The actual cloned fragment may contain SNPs or other naturally occurring sequence variants.
Sequence
TCTCTGAGGGCCAAGAATAAATGTATGCTTTGTGTATCAAACTGTACACTTGACCTCTAT
ACTTTCAGGAATACAGTGCTCTGTCCTTAAATGTTCATTTGTAAATACAGAACCATTTTC
TTGTTAATATCACAAAATGAAACTTACCAGGAAGATGAATGACAACCCCAGAACACAGTG
TTTTGTAGAAAATACCATAGGCTGAAAAGATCACAGGAATACCGAGTGCTAGGTTGGAAT
CTTTCATGACACCAAATGTTCATTCATTCTCTGCCAGACTTTACAACTGTCCTCGGTGTG
TTTTTAGGTTGTGTAACTTTACACAAAGTGGAAGCAATAATCAGGGCAAGACTTAAGAGA
AAGTGGATCCAATGCAAGAGGAGTAAAGAAAAAAATCCCTCAAGTATGTGTAGCAGATTG
TTTTAATTATCTACAGAATCTTGTGCCCTAAGAAATTAATAGCTCAAGTTTCCAGCAAGA
GTGGTGGATGAGATGGAGAGCATTTGTGTGAGAGAGAACCAAGGATATTACTAAAAATGA
AAGGGAAGCTGGGTTTCTCCTGGGCAAACAGCCCTCAGTGGCTCTATTTGTTCTAACTAC
TATGCCTGCCTTCATGTACTTTGGTCATTTAGTGGCCTGCCAGAGGACAGTTATAAAATC
TGTGGTCATTCTGCAGGCAGCATATAGTTTTCATCCAGAGTTTGGATCTAACCAGCAAAA
CTCTGTCTTACACAGGATGACTTGGAATTAGAGTCCTTATAGCAGAAAGAGCAGCAGGGC
TGTCCTTGGGTATCCGTTGCTCAGCCAAGTCATCAAATAAAAAGGATGATTGCACAAGTG
GACTATGTACCAATCTGTGGGTTTCTGCATGGCCAAGAGCCAGACCCTCCCTCTGGGCTC
TGCTGGCCCAACCCACCAAGGGATGCTTTATTTAAACAGTTCCAAGTAGGGGAGACCAGC
TGCCCCTGAACCCCAGAACAACCAGCTGGATCAGTTCTCACAGGAGCTA