Product ID S716216
Vector name pLightSwitch_Prom
Gene symbol TMEM140
Insert length 927
Restriction pair MLU1BGL2
NOTE The sequence below is sequence from the reference human genome. The actual cloned fragment may contain SNPs or other naturally occurring sequence variants.
Sequence
GAGGGCAATGTAGCAGTTCAAATAACTCCTCCTTTGGAGGAAGGGCAAGGAAGCAGAAGA
GAACCGCTGAAGGATTCAGCAATAGCACTAGGTAGCAGTCTCATGTAACCAAGTTTAACC
CACAGTTGAAATTTCCAGTTGGTCATGTGAGCAACGGAAGCAATTTTTAAACTCTGGCCA
GGAGCCCCAATGCTTACAAAAATAAAAGCTTTGTTCGGCTCTTATTTTGAAATAAAATAG
ATGTTCCAGCTGCTCCAACATGGGCCTAAACACTGCAGTGAGAATGCTCAGGACACAAAG
TTTTGTGTCCAGAGAAGCCCAGTCATCATTACAAAATTGATCTCTAAAAGGGGTTGGGGG
ACAGACGGCATAGCTGCTTCCCAAGGAAATGAGTAGGAGGTGACCTGGGTCCTGACTGCC
ACACTGGCTGGGAGCTTGGACCAGATGATCCTGATGGGTTTCTTCTGAATAAAATTCCGG
GTTGTGTTTATCTTGCAGTTTAAATCACTGGGAGCTTCGAGAGTTCTTTGGCTCCTTCCC
TTTCTGGAATTATTGTGTGATATAATCAAGACATTTACCTGGCTCTTTAAATCAGTTGGT
TTGCCGGCTACAGTGTAGGTAAAGAGTATGTCATAATGGACAATAAAAAGTTGTTTACAT
ACCTCATTTCTGAAAAGTCATGGGCCACTGGCAAGTTAGGAAACGAAAGTGAAATCAGCT
GATAGTGACATCAGTCAGAACAAATGTACCAAAGTTCAGAGAGCTGTTTACTAGGCACGA
CTGCGAAGGCAAGGGGGCACCAGCTCAGGACTGCATCTGCCTGCCATTTCCCTTCCACTC
CTCCTTTCTGGAGTCTGACATTAGAAAGCCAGCGAGAAGGAAGATTCAAACAACCAACCC
TGATTTCCTGCTTCTCCTTTTCATGAG