Product ID S718021
Vector name pLightSwitch_Prom
Gene symbol E2F7
Insert length 969
Restriction pair MLU1BGL2
NOTE The sequence below is sequence from the reference human genome. The actual cloned fragment may contain SNPs or other naturally occurring sequence variants.
Sequence
TTTGGAGGGTAAGTGGTGAAGAATGGAGTCTTGGTATAGAAAGGAAAATGATACCTTTGC
TGTAAAGTAGATGGGGGGTAGGGACATGTCTGTACATTTAAGAATGTCTGATGCTTTAAG
AAGGCTGTCTCACATTTCAGTTGAGGGATATCTTACAAAATACTTGACCAATACTACTCA
AAAATGTCCAGGTATCAAAAATGAGGAAAGTATGAGAAACTGTCATAGCCAAGAGGAGCC
TAGAGACATAGGAACTAAAGGTAATGTGGTATCCTGAACAGAAAAAAGGGCCATTAGGAA
AAAATTAAGTAAATCTGAATAAAGTAATGACTTGAGCTCAGAAGAATGTACCAATATTAG
ATCATTAATTTCAAAAAATATTCTATACTAACACAAAATGTTAATAGTGGGTGAAATTGG
GTGCTGAATATATGGGAATTCTTGGTACTATCTCAATTTTTCTGTAAATTGAAAACTTCT
AAACAATAAAGTCTGTTTTGTAAAAAGTCCATCTCTACCAACATTCATATTTTAAACAAG
AAACTGTAGGATGAAAGAAGTGAAACATTTAATACAGATCAGTGGTGTTGAGGAAATTTT
CTAGACTGTCTCCCAGAATGCTAGTCCCTATTGCAAAGAACTACTTTTTTATATAAAGCT
TTTTCCCTCCTAATTATTTGCAATTTGCCGAAAAGGGAACACCAAAAAACATTTCCGGAT
TTGCCACACACACAAAACAAACAAACAAAAAAAAGTTAGAAAAACTTCTGGTTTGGCTTC
CAGTCTTGTCTCCAGGGCTAACTGGCGTGCCATCTGCTCGCAGCAGAGCGGTAACCATGG
TTCATGTGTCACACCAGCGTGCGATGTTAAGAAGTTTGCCCCGGCAAGTCTGGACAACTC
CGCTTCCGCACAGGTTGCTGAGGGCGGGCGGGGATGGCGGCAGCAGCATCCAGAGGGTGT
AGATCGTTC